Nieuws

WEET U HET NOG ?

Van 19 t/m 25 April a.s. zal de eerste keer in Beegden de gebundelde collecte voor Goede Doelen gehouden worden.

Dit is één grootscheepse collecte in plaats van 7 afzonderlijke collectes. Alle landelijke collectes waarvoor in Beegden werd gecollecteerd worden nu gebundeld. Hiervoor is door de gemeente Maasgouw vergunning verleend.

In week 11 = 8 t/m 14 Maart  zal er huis-aan-huis een brief bezorgd worden in Beegden met uitleg over deze gebundelde collecte.

In week 16 =12 t/m 18 April zal er door de collectanten een brief met intekenformulier in een envelop met logo huis aan huis bezorgd worden. Op dit intekenformulier kunt u aangeven hoeveel U aan welke  goede doelen wil geven. Dit gebeurt anoniem.

In week 17 = 19 t/m 23 April zullen collectanten deze envelop met logo met ingevuld intekenformulier en inhoud bij u ophalen. Zij zullen in het bezit zijn van bussen met het logo en een identificatiepasje ! WILT U ERVOOR ZORGEN DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT VOOR ONS .

We denken dat dit een goed initiatief is en hopen dat we op uw steun mogen rekenen.

De coördinatoren van de 7 deelnemende Goede Doelen uit Beegden.
Lees verder

Uw vereniging toevoegen op de Sociale Kaart van Maasgouw

Op de sociale kaart van de gemeente kunnen inwoners of andere belangstellenden informatie vinden over diverse organisaties, verengingen, instanties en activiteiten die er zoal zijn in de directe omgeving. Via het invoeren van een zoekopdracht, verschijnt de gevraagde informatie op het scherm.

Voor de verenigingen
Daarnaast is het zinvol en verstandig om je eigen verenging en/of activiteiten die de verenging aanbiedt, op de sociale kaart te (laten) zetten. Daardoor ben je als  verenging/organisatie beter vindbaar.  

Hoe werkt dit/moet dit?

Dit gaat als volgt:
 • Ga naar de website: https://roerdalen-maasgouw.socialekaartnederland.nl/
 • Links onderaan, onder het kopje ‘uw organisatie’, zie je een link voor een ‘aanmeldingsformulier’;
   
 • Alle verplichte velden op dit formulier invullen. Let op! Niet tussendoor de pagina verlaten want dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Je kunt veel specifieke informatie over de verschillende activiteiten die jullie bieden opnemen in de beschrijving. Het is belangrijk dat je de informatie zó volledig mogelijk omschrijft en dat je logische kernwoorden gebruikt die mensen ook zouden invoeren bij de zoekopdracht, dus bv. worden als ‘kienen, bewegen, dansen, lezingen, uitstapjes’, etc. Graag zo specifiek mogelijk om beter vindbaar te zijn;
   
 • Na het volledig invullen van het formulier versturen.  Je wordt dan als aanbieder/activiteit opgenomen in de Sociale Kaart en krijgt 1 keer per jaar de vraag vanuit de beheerder (MEE) om de gegevens te controleren en indien nodig aan te vullen of te wijzigen;
   
 • Zijn er tussendoor wijzigingen dan kun je op de pagina waar je vereniging/activiteiten opstaat aan de rechterkant klikken op het kopje ‘wijzigingsformulier’ en dan wijzigingen toevoegen.
Lees verder

Het is zover! De gebundelde collecte Beegden gaat van start!

In navolging van andere plaatsen in de regio ontstond in 2014 het plan om te komen tot een gebundelde collecte in Beegden.

Het is zover ! Met ingang van 2015 gaat de gebundelde collecte Beegden van start.

De 7 coördinatoren van de landelijke collectes die in Beegden gehouden worden hebben besloten hun krachten te bundelen om zo te komen tot één collecte in Beegden. In plaats van de 7 afzonderlijke collectes vindt er nu jaarlijks nog maar 1 collecte plaats.
In 2015 zal deze gebundelde collecte voor het eerst gehouden worden in de week van 19 t/m 25 april.

De  7 deelnemende collectes zijn:
 • Nierstichting
 • Longfonds
 • Fonds Verstandelijk Gehandicapten
 • KWF Kankerbestrijding
 • Hartstichting
 • Brandwondenstichting
 • het Reumafonds.

Via de plaatselijke media zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken en de werkwijze.

Alle collectanten van de diverse collectes krijgen nog een persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst op dinsdag 24 februari om 19 uur in 't Leuke. Noteer deze datum al in uw agenda.

Wij hopen dat de inwoners van Beegden dit initiatief goed zullen ontvangen en met gulle gift de collectes blijven ondersteunen.

Tevens willen wij vermelden dat Jumbo Roel Heerschap te Heel ons initiatief ondersteunt door de gedoneerde gelden  van het statiegeld over de maanden  februari en maart aan ons te schenken. Waarvoor hartelijk dank namens de werkgroep en de deelnemende collectes.
 
Lees verder

plenaire bijeenkomst 2014

Dinsdag 9 december 2014 komt het Verenigingen Overleg Beegden bijeen,
om 20u in 't Leuke.
Gesprekspunten: ervaringen website 'trefpuntBeegden', instructie verkeersbrigadiers, opknappen kiosk, gemeentelijke legeskosten, vorderingen kernenregisseur, voorstellen voor beheer en gebruik oudgemeenteloods, rondje mededelingen.
Op de interactieve site staan 44 verenigingen vermeld!
Lees verder

Bericht 89 t/m 92 van de 97« 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25  »