Processiecomité / Sacraments processie

Omdat ​ de processie een gebeuren is dat maar eenmaal per jaar plaats vind wordt dit bericht alleen van nieuwe info voorzien als die weer voorhanden is.

 

De processies waren eeuwenlang hoogtepunten in de geestelijke manifestaties van een gemeenschap. Het hele dorp was erbij betrokken. Men kon ze onderscheiden in boetetochten en feestelijke rondgangen met muziek en zang.

 

In het voorjaar werden de boeteprocessies gehouden, de eerste op 25 april en vervolgens op de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag. Ze werden gehouden om de zegen van God te verkrijgen over de veldgewassen. Omdat deze processies steeds op werkdagen werden
gehouden en om tevens de mensen ruim de gelegenheid te geven mee te trekken, trok men vroeg in de morgen en liet men zich door geen weer afschrikken.

 

Bij feestelijke gelegenheden zoals kindsheiddag of bij priesterfeesten trok men in stoet door het dorp.

Hoogtepunt in deze vorm van geestelijk leven was echter de Sacramentsprocessie.

Deze werd gehouden met alle praal die de parochie maar kon opbrengen. Men trok door de met vlaggen en wegdecoraties versierde kern van het dorp en bij de bestaande kapellen
en geïmproviseerde rustaltaren werd stilgehouden. Telkens werd na de gebruikelijke gezangen, de zegen met het Allerheiligste gegeven.

 

Helaas raakte deze prachtige vorm van devotie en uiting van onderlinge saamhorigheid in de vergetelheid. Een stuk geschakeerd Rooms leven uit een overwegend katholieke gemeenschap verdween.

Nu trekt sedert  2009 de processie wederom door  Beegden.