Nieuws

Gebundelde Collecte: 20 april t/m 23 april 2015

DE EERSTE KEER EEN GEBUNDELDE COLLECTE IN BEEGDEN  VAN MAANDAG 20 APRIL T/M DONDERDAG 23 APRIL 2015.

In week 11 = 8 t/m 14 Maart heeft u allemaal een brief ontvangen met uitleg over de gebundelde collecte die voor de eerste keer in Beegden gehouden wordt voor 7 Goede doelen. Dit betekent één grootscheepse collecte in plaats van  7 afzonderlijke collectes.

In week 16  = 13 t/m 18 april a.s. zal door een collectant een brief met op de achterzijde een intekenformulier in een envelop met het logo  huis aan huis bezorgd worden. BEWAAR  DEZE ENVELOP MET BRIEF GOED. Op het intekenformulier kunt u aangeven hoeveel U aan welke goede doelen wil geven. Het totale te doneren bedrag doet u dan in deze envelop, samen met het ingevulde intekenformulier.  Dit kunt u anoniem doen.  Zo kan de werkgroep zien naar welk goed doel welk bedrag gaat.

De week erna = 20 April t/m 23 April zullen collectanten deze envelop met logo met ingevuld intekenformulier en het collectegeld  bij u ophalen. De collectanten zijn in het bezit van bussen met het logo en een identificatiepasje. Ook hebben zij een kopie van de verleende vergunning bij zich.

WILT U ER VOOR  ZORGEN DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT !

Mocht u door omstandigheden niet thuis zijn in de collecteweek dan kunt u uw bijdrage in de envelop met intekenformulier nog tot uiterlijk vrijdag 24 April in de brievenbus doen bij:
 • Els Heijnen, Maaszicht  10
 • Toos van Montfort, Heerstraat Noord 13.

De 7 deelnemende landelijke collectes hopen op uw geldelijke steun en de werkgroep hoopt op ondersteuning van dit initiatief door de inwoners van Beegden.

De werkgroep zal ervoor zorgen dat uw bijdrage bij de desbetreffende goede doelen komt. Twee weken na de collecteweek zullen wij de opbrengsten per collecte bekendmaken in de Klepper, Maasgouw  Gezien en via deze website.

Bedankt voor uw gift.

Namens de 7 coördinatoren van de deelnemende landelijke collectes.
Lees verder

Beegdense Biljart Kampioenschap 2015

Biljartclub Beegden - Ut Praothoes

Aan het einde van het biljart competitie seizoen van de MLBB start het Beegdense Biljart Kampioenschap, dit jaar georganiseerd door BV Beegden, bij Ut Praothoes.
Aan het BBK kunnen deelnemen: alle inwoners van Beegden, leden van de Biljartclubs en NTO te Beegden.
Start vanaf 20 april, duurt 6 tot 8 weken afhankelijk van het aantal deelnemers, op maandag, woensdag en donderdag. Gespeeld volgens het wedstrijdreglement MLBB.
Gegadigden dienen 2 voorkeursavonden aan te geven, inschrijving 7,50, verkrijgbaar bij 't Jachthuis en Ut Praothoes.
Lees verder

Het werk van de Zonnebloem verandert ...........ook in Beegden.

Zonnebloem afd. Beegden

Veel mensen kennen de Zonnebloem. Maar slechts een beperkt deel daarvan weet ook daadwerkelijk wat we doen en waarom. Het eenzijdige beeld overheerst dat we er zijn voor echt oude mensen en dat onze vrijwilligers allerlei activiteiten,vakanties en trips organiseren,vooral ook met de boot.

Niets is minder waar.....de Zonnebloem is er voor alle mensen met een lichamelijke beperking door ziekte,leeftijd of handicap. Voor alle mensen die door deze beperking in een sociaal isolement dreigen te raken. Voor deze doelgroep is het ontmoeten van mensen,deelnemen aan kleine activiteiten of een dagje uit niet altijd vanzelfsprekend. De vrijwilligers van de Zonnebloem ondersteunen deze mensen hierbij.

In Beegden heeft de oorspronkelijke doelstelling van de Zonnebloem in het verleden gaandeweg een andere invulling gekregen. Hierdoor is het op dit moment erg onduidelijk wie tot de doelgroep behoort en wie niet. Hierdoor kunnen er misverstanden ontstaan over deelname aan Zonnebloemactiviteiten. Mede door de nieuwe richtlijnen van de landelijke Zonnebloem hebben we besloten om een pas op de plaats te maken en te kijken naar onze doelstelling en bestaansrecht. We zijn tot de conclusie gekomen dat teruggaan naar onze basis, onze doelstelling,de enige juiste weg is om aan het Zonnebloem vrijwilligerswerk recht te doen.

ER VERANDERT DUS WAT... We gaan het anders doen. Die gasten die aan de doelstelling voldoen worden door hun vrijwilliger gevraagd wat ze zouden willen ondernemen, samen of in een kleine groep. Er zullen dus geen grootschalige activiteiten meer plaatsvinden.

Mocht u echter vinden toch ook tot deze doelgroep te behoren dan kunt u zich aanmelden bij ons bestuurslid bezoekwerk Marlies Franssen tel. 572678. Zij neemt dan contact met U op en heeft met u een gesprek over wat de Zonnebloem voor u kan betekenen.

De overige senioren , die niet aan deze doelstelling voldoen, verwijzen wij binnen Beegden door naar de activiteiten van
 • De seniorenvereniging  Gezellig "Samenzijn"
  Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Mevr. Mieke Gubbels: 0475-571762.
   
 • De Open Inloop
  Hiervoor kunt u contact opnemen met de activiteitencoördinatoren Mevr. Els Heijnen: 0475-571951 en Mevr. Gerda Stultjens: 0475-572368.
   
 • Zij Actief
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Anja van Summeren via 0475-572987 of via mail : zijactiefbeegden@vodafonethuis.nl   
   
Gemeentebreed verwijzen wij u naar de sociale kaart.  Via  http://roerdalen-maasgouw.socialekaartnederland.nl  kunt u deze inzien.

Ook kunt u contact opnemen met kernenregisseur Mevr. Wendy Rietra-Cox: 06-18250657 of via mail : w.rietra@gemeentemaasgouw.nl


We hopen dat de uitleg helder is. Heeft u echter nog vragen hierover dan kunt u contact opnemen met  de voorzitter van de Zonnebloem Beegden, mevr. Toos van Montfort: 0475-572512.
Lees verder

Gebruik loods Beegden

De Kerngroep van het Verenigingen Overleg Beegden nodigt uit:
belanghebbenden in het gebruik van de oud-gemeenteloods van Beegden
voor een verkenning ter plaatse:
Op zaterdag 28 maart om 10.30 uur, in de loods Martinusstraat ……

Acht verenigingen hebben momenteel belangstelling getoond in:
opslag van materialen, binnen en/of buiten, werkruimte, uitleen aan collega verenigingen of lenen van spullen van collegae.
Dat bekijken en bespreken we.
Na rondgang en toelichting verplaatsen we ons naar het Aethoes aan de Dorpstraat 2, waar wij bij een kop koffie/thee verder praten.

Gesprekspunten:
- Toekomstig gebruik van de loods, overleg met de gemeente, voorwaarden
- Mogelijkheden, binnen en buiten, feitelijk en suggesties
- Rondje: aanvulling van en toelichting op de inventarisatie van de verenigingen
(naderhand op papier verder uitwerken, zowel qua opslag van spullen, als bijv. welke spullen uitgeleend kunnen worden en onder welke voorwaarden)
- Wie wil het juridisch beheer gaan vervullen?
- Wie wil (mede) het daadwerkelijk (sleutel)beheer doen: inname, uitleen, opknappen?
- Wie wil helpen bij: inventarisatie bestaande spullen, opruimen, schoonmaken, inrichten
- Rondje: wat verder ter tafel komt.

Laat even weten, liefst per mail: wie komt en met hoeveel personen:
snijders.verstappen@gmail.com of 06.42924133.
 
Lees verder

Bericht 85 t/m 88 van de 97« 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25  »