BuurtHulpBeegden

BuurtHulpBeegden

Hulp in je buurt

 

BuurtHulpBeegden (BHB) is een 2018 initiatief in Beegden met de intentie om hulpvragen al in de buurt op te vangen en de benodigde hulp ook plaatselijk in te vullen met bekwame vrijwilligers. Daarvoor zijn er in iedere wijk en buurt mensen die alert zijn op de signalen die door mensen met een hulpvraag worden uitgezonden.

          Activiteiten

·         bezoeken van eenzamen

·         bezoeken van zieken

·         bezoeken van nabestaanden

·         aandacht voor mensen met een acuut hulpprobleem

·         aanvangsbegeleiding en eerste hulp zoals vervoer, boodschappen door vrijwilligers


Ook jouw hulp is daarbij nodig 

 

Streven

Het is ons streven er aan mee te werken dat alle inwoners van Beegden zo lang mogelijk met plezier en in goede gezondheid kunnen leven en wonen binnen onze gemeenschap.
Zodra door leeftijd, ziekte of ongemakken de zelfredzaamheid niet meer van zelf-sprekend wordt willen wij graag als buurtgenoten inspringen en deze mensen ondersteunen.
Dit kan door rechtstreekse hulp of door inzet van de reeds bestaande activiteiten in Beegden..

Daarbij gaan we uit van de eigen buurt met daarin onze oplettende contactpersonen die getraind zijn om in stilte op te merken.

 

BHB merkt op en werkt:

Een direct contact heel dicht in de buurt, een man of vrouw die je dagelijks zou kunnen tegenkomen heeft al snel het vertrouwen dat nodig is om aangesproken te worden door iemand die onverwacht toch wat hulp nodig heeft:
de buurtcontactpersoon die zich ook vrij voelt om te informeren naar hoe het met iemand gaat.

 

Ben jij zo’n man of vrouw met aandacht,  inzicht en interesse en voel je je geroepen taken te coördineren? Dan willen we graag met jou in contact komen.

Of ben je liever de uitvoerende vrijwilliger die we kunnen vragen daadwerkelijk hulp te bieden en bezoekjes af te leggen?
Dan ben jij zo’n parel in de buurt bij wie mensen met een hulpvraag zich vrij en thuis voelen?
Kortom, als je graag iets wilt betekenen in hulp aan mensen in je omgeving, meld je dan aan en kom ons team versterken.

 

Graag maken we in overleg gebruik van de bestaande initiatieven die in Beegden en Maasgouw functioneren en die veel voor mensen kunnen betekenen als wij hen daar naar toe brengen of naar verwijzen.

Denk hierbij aan:

-          Open inloop Beegden op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in ‘t Leuke

-          Hoeskamer ’t Leuke  op dinsdag, woensdag en vrijdag

-          Sociaal Wijkteam o.a. voor verwijzing naar diverse zorg professionals

-          Zonnebloem met maatjeswerk

 -          Seniorenvereniging Heel

-          Open Inloop Heel donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur Doormanweg 19 Heel

-          Huisartsen

-          Thuiszorg, zorggroep groene kruis

-          Vervoersmogelijkheden wensbus

-          Parochie, diaconie, geestelijke verzorging

 

 

Zorgzaam in je buurt als vrijwilliger

 

Voor deze bijzondere hulp zetten we vrijwilligers in bij de uitvoerende taken en ook bij de coördinatie en organisatie van de verschillende deelgebieden.

De buurtcontactpersonen zijn de ogen en de oren in de buurt waar ze wonen en leven. Mensen bij wie je terecht kunt met je vraag om hulp.
 
Vraag ons naar het overzicht van de hulptaken waarin jij zou kunnen worden ingezet in jouw buurt of elders in Beegden. We overleggen dan samen wat jou het meeste aanspreekt en wat het meest bij jou past.

 

We spreken je graag persoonlijk!

 

Contactpersonen:

Marij Jeurninck
m.jeurninck@gmail.com
Tel: 0475-537165

Diaken Lou Mom
diaken_lmom@yahoo.com
Tel: 0653.893298
       0475-592539