Vrienden van de Beegderheide

Werkgroep Vrienden van de Beegderheide bestaat uit vrijwilligers die de Beegderheide bij houden.
Dit is een zeer afwisselend gebied dat bestaat uit bossen, heide, stuifzanden en ruim 30 (!) vennen. Het is niet alleen landschappelijk de moeite waard; tal van zeldzame planten en dieren vinden er een geschikte leefomgeving.

De werkzaamheden die door Werkgroep Vrienden van de Beegderheide worden uitgevoerd, bestaan uit het hakhout onderhouden door het afzetten van bomen en struiken. Het vrijkomende takhout wordt op rillen gelegd zodat het mooie schuil- en overwinteringsplaatsen voor dieren worden. Het hakhoutbeheer is onder andere gunstig voor hagedissen, vlinders en verschillende soorten sprinkhanen en krekels die op de Beegderheide voorkomen. Ook veel soorten korstmossen profiteren er van.