Stichting VerenigingsOverleg Beegden-Heel (VOB)

Het Verenigingen Overleg Beegden ging in januari 2013 van start met een inventarisatie van gezamenlijk aan te pakken punten. Zoals: het opzetten van een gezamenlijke website, daarin een agendaoverzicht van ieders activiteiten, met een blackboard voor vragen én met een doorklik naar de eigen verenigingssite; voorts: overleg met de Sint Martinusschool over afstemming van het royale aanbod van verenigingsactiviteiten; de opzet van gezamenlijke instructiebijeenkomsten voor en uitwisseling van verkeersbrigadiers; de organisatie van een vijfjaarlijkse promotiedag van het Beegder verenigingsleven (in september 2013); het behoud en beheer van de kiosk in het centrale park (Wg.Heemkunde heeft de kiosk geadopteerd); uitwisseling van verenigingsmaterialen en het  verwerven van een dorpsloods voor gezamenlijke opslag van attributen, tevens geschikt als werkruimte.

Een kerngroep van een vijftal personen ging voortvarend aan de slag, twee keer per jaar werd een plenaire vergadering gehouden ; het gros van de zaken is inmiddels gerealiseerd.

 

De laatste klus was het verwerven van de oud-gemeenteloods met buitenterrein als opslag- en werkruimte. Daarvoor werd in april 2015 een stichting opgericht. Deze heeft kortgezegd ten doel: het behartigen van de belangen van de verenigingen en het beheren van de loods aan de Martinusstraat 20A. Loodsen en terrein worden gebruikt voor opslag van verenigingsgoederen én flinke werkruimten. Voorts worden allerlei goederen voor vere.activiteiten beheerd en uitgeleend.

Overleg met enkele verenigingen uit Heel heeft geleid tot verdere samenwerking en tot uitbreiding van het bestuur. Daarin zijn nu vertegenwoordigd: 8Van Beegden, Lindertmolen, CV de Jokers, KVW Beegden, Sebastianusgilde, Zonnebloem, Martinusparochie, CV Gangmaekers en Koldriek Heel.

Voorts maken gebruik van de loods: Jeugdw.Drammertjes, Martinusschool, KVW Heel, CV Eigen Wies en af en toe kleine verenigingen. Het Wijkteam van Maasgouw heeft hier zijn vaste overblijfruimte en materialenopslag. Materialen worden verder te leen aangeboden door: Sebastianusgilde, HEBES, 't Leuke, TCBeegden e.a.

Met de gemeente zijn de nodige afspraken gemaakt. VOB is enige huurder van de loods vanaf 2016. Onderhuurder is CV De Gangmaekers. Gemeente en verenigingen betalen een jaarlijkse bijdrage, voor opslag en werkruimte wordt extra betaald. VOB heeft twee beheerders aangesteld.

VOB heeft van eigenaar gemeente en van de Rabobank Peel, Maas en Leudal én van het Oranje Fonds  financiële bijdragen gekregen voor achterstallig onderhoud, renovatie en herinrichting. Dat is inmiddels in drie jaar tijd (2016/2018) geklaard, uiteraard met inzet van veel vrijwilligers en sponsoring in natura door enkele bedrijven. Ook VosCompany (schildersleerlingen) was actief. De complete electriciteit werd vernieuwd, een nieuw toilet en (verwarmde) verblijfsruimte met keukentje zijn gerealiseerd en buiten zijn open loods gedicht, enkele zeecontainers en een groot paviljoen geplaatst voor extra opslag van verenigingen. De laatste aanwinst in de bouw van een toiletwagen!

  

Op de site www.trefpuntBeegden.nl staan inmiddels ruim 40 verenigingen vermeld met hun hoofdgegevens, bij 20 is er de doorklik naar de eigen site, en 15 tot 20 verenigingen zetten er via een inlogcode hun activiteiten op. Ook van het blackboard wordt flink gebruik gemaakt. De inlogcode kan aangevraagd worden via de secretaris: VOBeegden@gmail.com. Een kleine vergoeding moet jaarlijks betaald worden.

 

Een overzicht van te lenen en te huren materialen is op te vragen. Zoals: 5 tal partytenten, allerlei meubilair, podia, buffet, barbecue, oud-hollandse spelen en de genoemde toiletwagen. Allemaal alleen bedoeld voor onze verenigingen. Nieuwe buurtinitiatieven zullen we graag steunen!!