Werkgroep Heemkunde

Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden
De Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden
heeft tot doel:
a. Het behoud van het culturele erfgoed
van het dorp Beegden,thans behorende
tot de gemeente Maasgouw

b. Het verrichten van alle verdere handelingen,
die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door het publiceren van Artikelen en het organiseren van
lezingen,tentoonstellingen en dergelijke.

 

De letterlijke tekst van de doelstelling
uit de oprichtingsakte van
14 december 2000, gepasseerd
bij notaris Mr. J.A.C. Smits,
notaris te Thorn.