Nieuws

DE VIJFDE KEER GEBUNDELDE COLLECTE IN BEEGDEN VAN ZONDAG 7 APRIL T/M ZATERDAG 13 APRIL 2019.

In week 14 =  1 April t/m  6 April zal door een collectant een envelop, met logo, huis aan huis bezorgd worden. Hierin zit een brief met op de achterzijde een intekenformulier in verband met de gebundelde collecte. BEWAAR DEZE ENVELOP MET BRIEF GOED.

Op het intekenformulier kunt u aangeven hoeveel U aan welke goede doelen wilt geven. Het totaal te doneren bedrag doet u dan in deze envelop, samen met het ingevulde intekenformulier. Dit kunt u anoniem doen. Via het intekenformulier kan de werkgroep zien naar welk goed doel welk bedrag gaat.

De week erna (week 15) =  7 t/m 13 April zullen collectanten deze envelop ,met logo,  met ingevuld intekenformulier en het collectegeld bij u ophalen. De collectanten zijn in het bezit van bussen met het logo en een identificatiepasje.

WILT U ER VOOR ZORGEN DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT VOOR DE COLLECTANT.  DANK U WEL!

Mocht u door omstandigheden niet thuis zijn in de collecteweek dan kunt u uw bijdrage in de envelop met intekenformulier nog tot uiterlijk ZATERDAG 13 april  om 12 uur in de brievenbus doen bij:
Els Heijnen; Maaszicht 10 of Toos van Montfort; Heerstraat Noord 13 te Beegden.

De 7 deelnemende landelijke collectes hopen op uw geldelijke steun en de werkgroep hoopt op ondersteuning van dit initiatief door de inwoners van Beegden.

De werkgroep zal ervoor zorgen dat uw bijdrage bij de desbetreffende goede doelen komt. Twee weken na de collecteweek zullen wij de opbrengsten per collecte bekendmaken in de Klepper, ViaLimburg editie Maasgouw, in 't Leuke op het beeldscherm  en via de website www.trefpuntbeegden.nl.

Bedankt voor uw gift namens de 7 coördinatoren van de deelnemende landelijke collectes.

Als dank voor hun inzet ontvangen alle collectanten dit jaar in verband met ons eerste lustrum enkele attenties die geschonken zijn door deelnemende collectes. Want zonder hun inzet was en is dit niet mogelijk ! Waarvoor dank, ook vanuit de werkgroep gebundelde collecte Beegden.
Lees verder

DE GEBUNDELDE COLLECTE BEEGDEN IN 2019

Beste inwoner van Beegden,

Dit jaar vindt voor de vijfde keer de gebundelde collecteweek in Beegden plaats van 7 tot en met 13 april. In de week voorafgaand aan deze gezamenlijke collecteweek wordt een envelop, met bovenstaand logo, met hierin een intekenformulier huis aan huis bezorgd. Bewaar deze envelop met logo en intekenformulier goed! Deze wordt namelijk in de collecteweek bij u thuis opgehaald.

De 7 deelnemende landelijke collectes zijn: Nierstichting, Longfonds, Handicap.nl , KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Brandwondenstichting en ReumaNederland.

Naast deze gebundelde collecte is het mogelijk dat er nog andere collectes plaatsvinden die niet kunnen deelnemen aan deze gebundelde collecte. Een voorbeeld hiervan is de collecte vanuit het Prins Bernard Cultuurfonds , die afwisselend jaarlijks door de plaatselijke harmonie en schutterij wordt gehouden.

Wij hopen dat de inwoners van Beegden dit initiatief goed blijven ontvangen en met gulle gift alle collectes blijven ondersteunen.
Lees verder

Beweeggroep op elke dinsdag (11:45 - 12:30)

Elke dinsdag is van 11:45-12:30 in 't Leuke een (actieve) beweeggroep o.l.v. Nathalie Tobben, eigenaresse bij NathaliS beweegcoach. 
Iedereen is welkom.

Kosten € 12,50 per maand (betaling in 2 termijnen)

Juli en augustus zomerstop.
Lees verder

bewoners overleg avond: BEEGDEN GROENER

De Gemeente Maasgouw stelt dit jaar 2019 een mooi bedrag beschikbaar om ons dorp wat groener, mooier en speelser te maken. Bewoners worden uitgenodigd om daarover ideeën uit te wisselen. En afspraken te maken over verdere aanpak. Dat overleg vindt plaats op: donderdag 28 maart, aanvang 19.30u in 't Leuke.
Straten en pleinen kunnen versierd worden met meer groen en bloei. Of zit- en speelplekken kunnen ingericht worden.
Bewoners moeten zich dan wel samen pakken, indeeën uitwisselen, plannen uitwerken, afspraken maken over uitvoering. Dat kan in straat- of buurtverband.
De gemeente financiert mede en begeleid.
Indeling avond: - opening door voorzitter VOB en Wethouder Lalieu,
- presentatie door John van den Berg met voorbeelden van buurdorpen,
- indeling groepjes: overleg en voorstellen
- inventarisatie en verdere initiatiefnemers
- vervolgafspraken en afronding
Kortom: ieder is welkom.
Info E:   VOBeegden@gmail.com , tel. 06.42924133
Lees verder

Bericht 25 t/m 28 van de 97« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10  ... 25 »