Nieuws

Sacramentsprocessie

Processiecomité / Sacraments processie

sacramentsprocessie 2016
 
De processies waren eeuwenlang hoogtepunten in de geestelijke manifestaties van een gemeenschap. Het hele dorp was erbij betrokken. Men kon ze onderscheiden in boetetochten en feestelijke rondgangen met muziek en zang.
 
In het voorjaar werden de boeteprocessies gehouden, de eerste op 25 april en vervolgens op de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag. Ze werden gehouden om de zegen van God te verkrijgen over de veldgewassen. Omdat deze processies steeds op werkdagen werden gehouden en om tevens de mensen ruim de gelegenheid te geven mee te trekken, trok men vroeg in de morgen en liet men zich door geen weer afschrikken.
Bij feestelijke gelegenheden zoals kindsheiddag of bij priesterfeesten trok men in stoet door het dorp.
 
Hoogtepunt in deze vorm van geestelijk leven was echter de Sacramentsprocessie.
Deze werd gehouden met alle praal die de parochie maar kon opbrengen. Men trok door de met vlaggen en wegdecoraties versierde kern van het dorp en bij de bestaande kapellen en geïmproviseerde rustaltaren werd stilgehouden. Telkens werd na de gebruikelijke gezangen, de zegen met het Allerheiligste gegeven.
 
Helaas raakte deze prachtige vorm van devotie en uiting van onderlinge saamhorigheid in de vergetelheid. Een stuk geschakeerd Rooms leven uit een overwegend katholieke gemeenschap verdween.
In navolging van 2009 het jaar van de tradities en het succes van de daarop volgende jaren  zal,  indien de weergoden ons gunstig gezind zijn , in 2016 de processie wederom op zondag 10 juli  door de kern van Beegden trekken en wel aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering van 10.00 uur, opgeluisterd door mannenkoor De Zank en harmonie Crescendo. Als wel zeer passend thema is gekozen voor: BARMHARTIGHEID.
 
 
De tocht start bij de kerk aan de Kerkstraat  gaat vervolgens via Dorpstraat, Eindstraat, Martinusstraat, Duinenberg, Veldstraat, Leukenstraat, Heerstraat Noord, Kruisstraat, Dorpstraat, Kerkstraat terug naar de kerk via de hoofdingang. Onderweg worden de St. Annakapel en de kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand aangedaan.
 
Wil deze hernieuwde uiting van devotie en onderlinge saamhorigheid, kenmerkend voor de gemeenschap Beegden, die sfeer uitademen die ze verdient en wil deze rijke traditie die zo eigen aan Limburg is in stand gehouden worden,  dan hebben wij Uw steun en actieve betrokkenheid  hard nodig.
Wij zouden het zeer op prijs stellen dat zoveel mogelijk mensen aan de processie deelnemen en dat de route er feestelijk mag uitzien.
Vlaggen en het versieren van de voordeur c.q. ramen met een bloemetje tussen enkele brandende kaarsen geeft ongetwijfeld het geheel nog meer cachet.
 
Wij willen de aanwonenden vriendelijk doch beleefd verzoeken de route tussen 10.00 uur en 12.00 uur autovrij te houden opdat de stoet onbelemmerd en waardig haar weg kan vervolgen.
 
Het processiecomité dankt u oprecht voor Uw medewerking.
Lees verder

De philharmonie zuidnederland in Beegden

Harmonie Crescendo

De philharmonie zuidnederland komt a.s. zaterdag 25 juni naar Beegden in het kader van de HaFa-concertreeks waarbij amateurs, professionals en liefhebbers worden verbonden door muziek! De  St. Martinuskerk fungeert vanaf 20.00 uur als schitterende concertlocatie voor het vermaarde symfonieorkest dat onder leiding staat van Jan Cober.
 
Tijdens het zogenaamde “Concerto Mediterraneo” brengen Harmonie Crescendo – Beegden en de philharmonie zuidnederland werken van Mendelssohn, Ewald, Verdi, Bizet, Mozart en Nielsen waarbij in hoofdzaak is gekozen voor Zuid-Europese thema´s. De vocale bijdrages van bariton Sef Thissen (o.a. Viva Classic Live en El Rey) en sopraan Margriet Laumen-Schlössels (o.a. Opera Krefeld-Mönchengladbach) sluiten hier perfect bij aan.
Een bijzondere optreden wordt gegeven door een blaaskwintet bestaande uit winnaars van de LBM Finale Jonge Solisten met begeleiding van de philharmonie zuidnederland.
 
De laatste kaarten voor dit galaconcert zijn nog beschikbaar bij Drogisterij Delissen, ATEP, in Beegden en via www.crescendo-beegden.nl/concert. Hier staat tevens alle informatie over het speciale viparrangement en het concertprogramma.
Lees verder

Concerto Mediterraneo met Philharmonie Zuidnederland

Harmonie Crescendo

Zaterdag 25 juni 2016 verzorgt het symfonieorkest “Philharmonie Zuidnederland” samen met “Harmonie Crescendo – Beegden” een concert onder de naam “Concerto Mediterraneo”. Het orkest staat o.l.v. de bekende musicus Jan Cober.
 
Tijdens het Concerto Mediterraneo worden licht klassieke en populaire Zuid-Europese werken uitgevoerd waarbij vocaal medewerking wordt verleend door bariton Sef Thissen (o.a. Viva Classic Live en El Rey) en sopraan Margriet Laumen-Schlössels (o.a. Opera Krefeld-Mönchengladbach)
 
De St. Martinuskerk te Beegden vormt vanaf 20.00 uur de bijzondere concertlocatie en zal deze avond worden omgetoverd tot een schitterende concertruimte.
Inmiddels is de kaartverkoop gestart bij ATEP Beegden (Drogisterij Delissen) en via de website www.crescendo-beegden.nl
Daar vindt u ook meer informatie over het VIP-arrangement.
(foto: Simon van Boxtel)
Lees verder

DE TWEEDE KEER EEN GEBUNDELDE COLLECTE IN BEEGDEN VAN MAANDAG 18 APRIL T/M VRIJDAG 22 APRIL 2016.

In week 15 = 11 t/m 16 april zal door een collectant een brief met op de achterzijde een intekenformulier in een envelop, met logo, huis aan huis bezorgd worden.

BEWAAR DEZE ENVELOP MET BRIEF GOED.

Op het intekenformulier kunt u aangeven hoeveel U aan welke goede doelen wilt geven. Het totaal te doneren bedrag doet u dan in deze envelop, samen met het ingevulde intekenformulier. Dit kunt u anoniem doen. Zo kan de werkgroep zien naar welk goed doel welk bedrag gaat.

De week erna = 18 april t/m 22 april zullen collectanten deze envelop met logo met ingevuld intekenformulier en het collectegeld bij u ophalen. De collectanten zijn in het bezit van bussen met het logo en een identificatiepasje. Ook hebben zij een kopie van de verleende vergunning bij zich.

WILT U ER VOOR ZORGEN DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT. DANK U WEL!

Mocht u door omstandigheden niet thuis zijn in de collecteweek dan kunt u uw bijdrage in de envelop met intekenformulier nog tot uiterlijk vrijdag 22 april in de brievenbus doen bij:
Els Heijnen Maaszicht 10 of
Toos van Montfort Heerstraat Noord 13.

De 7 deelnemende landelijke collectes hopen op uw geldelijke steun en de werkgroep hoopt op ondersteuning van dit initiatief door de inwoners van Beegden.
De werkgroep zal ervoor zorgen dat uw bijdrage bij de desbetreffende goede doelen komt. Twee weken na de collecteweek zullen wij de opbrengsten per collecte bekendmaken in de Klepper, 1Maasgouw en via de website www.trefpuntbeegden.nl.
Bedankt voor uw gift namens de 7 coördinatoren van de deelnemende landelijke collectes.
Lees verder

Bericht 69 t/m 72 van de 97« 1 ... 15 16 17 18 19 20 21  ... 25 »