Nieuws

Sterretjestocht basisschool Sint Martinus

Sint Martinusschool

Op woensdag 21 december zal er door team en oudervereniging van basisschool Sint Martinus weer een sfeervolle Sterretjestocht georganiseerd worden.
Tussen 18.15 uur en 19.15 uur kunt vertrekken vanaf de speelplaats van de school.
Tijdens deze tocht zult u verrast worden door herders met schapen, engelen, Drie Koningen, muziek, zang en andere activiteiten die voor jong en oud een mooi begin van de Kersttijd zullen vormen. Het hoogtepunt van deze Sterretjestocht is "de levende Kerststal" die u onderweg zult vinden. Bij de prachtige Kerststal in de Martinuskerk zal kapelaan Bodden het Kerstverhaal vertellen en natuurlijk is de Kerstman onderweg ook van de partij met voor alle kinderen een klein cadeautje.
De tocht eindigt in `t Leuke met enkele optredens in de Kerstsfeer en een grote loterij.
Wij nodigen iedereen van harte uit om aan deze sfeervolle tocht mee te doen.

Kerstcommissie basisschool Sint Martinus.
Lees verder

Beegden leeft... beleef Beegden

Uitnodiging voor een Beegder bewonersbijeenkomstop donderdag 17 november 2016, van 19.30 tot 21.30 uur, in ’t Leuke.

In mei dit jaar werd in Beegden een onderzoek gehouden waaraan 288 huishoudens meededen.

“Wat vindt u mooi en goed in Beegden en welke kansen ziet u voor de toekomst? Wat mist u, waar heeft u behoefte aan om hier prettig en lang te kunnen blijven wonen?

De resultaten worden in een bewonersbijeenkomst met u besproken. En met al die antwoorden én inzet van betrokkenen willen wij graag samen met u aan de slag om zoveel mogelijk wensen te realiseren”. Aldus de uitnodiging toen.

Het onderzoek werd gehouden op voorstel van het bestuur van Gemeenschapshuis ’t Leuke en gesteund door het Verenigings Overleg Beegden. De werkgroep was/is gemêleerd in samenstelling qua leeftijd en verbinding met het verenigingsleven en de gemeente Maasgouw.

De respons van 38% van de huishoudens is heel prima. Ouders van kinderen, tieners, volwassenen onder wie veel 55plussers zijn allen goed vertegenwoordigd. En heel opmerkelijk: ’n vijftigtal mensen wil meehelpen bij het opzetten van activiteiten in de buurt en voor de diverse leeftijdsgroepen.

Alle bewoners van Beegden, die al dan niet aan het onderzoek meededen en met name diegenen die mee willen helpen bij het realiseren van verdere ontwikkelingen, nodigen wij bij deze uit voor genoemde bijeenkomst.

Aan de hand van power point en schriftelijk verslag van de resultaten geven we voor de pauze toelichting. Daarna zullen we in groepjes nader ingaan op vier thema’s: jeugdzaken en speelvoorzieningen, wonen en woonomgeving, veiligheid en buurtpreventie en vrije tijd en voorzieningen. Van deze resultaten zal naderhand verslag uitgebracht worden, hopelijk met vervolgbijeenkomsten van initiatiefgroepjes.

Uiteraard zijn gemeente en andere betrokken instanties uitgenodigd dan wel geïnformeerd.
 
Wie verhinderd is en wel geïnformeerd wil worden kan mailen of bellen naar:
beheer@leukebeegden.nl , tel. 06.29556913.
of: VOBeegden@gmail.com
Lees verder

Er was eens... "De Sprookjestuin"

Harmonie Crescendo

Er was eens...
 
Zo beginnen de meeste sprookjes en zo begint ook deze belevenis in “De Sprookjestuin” !
Harmonie Crescendo – Beegden organiseert i.s.m. de jeugdharmonie, de basisschool St. Martinus en de Vrienden van de Beegderheide een Familiemiddag op zondag 6 november 2016.
 
Om 14.00 uur start vanaf Gemeenschapshuis ’t Leuke een sprookjespuzzeltocht over de Beegderheide. Volg de goede route door het mooie herfstbos en los de geheimzinnige raadsels op. Onderweg kom je langs enkele muzikale passeerpunten. Ontdek je ook hier de juiste oplossing?
De wandeling duurt ca. een half uur en kan met de hele familie worden gelopen. Elke 60 seconden start een groepje.
 
Bij terugkomst worden jullie in ’t Leuke verwelkomd door de trompetherauten van Crescendo: zij openen het Sprookjesmatinee.
De grote Balzaal is feestelijk versierd o.a. met tekeningen en kleurplaten die gemaakt zijn door de leerlingen van de St. Martinusschool.
Om 15.00 uur speelt de jeugdharmonie een leuk programma waarbij de muziek wordt ondersteund door film- en fotobeelden.
 
Tot slot volgt de grote finale met de uitvoering van het muzikale sprookje “Peter en de Wolf”.
Alle personages in het verhaal worden door muziekinstrumenten vertolkt. Het werk is gecomponeerd door Sergei Prokofjev met als doel kinderen iets over klassieke muziek bij te brengen.
“Peter woont met zijn opa aan de rand van een bos. Van zijn opa mag Peter niet buiten het hek spelen, omdat er gevaarlijke dieren in het bos zijn. Peter is helemaal niet bang en op een mooie dag speelt hij, ondanks opa’s waarschuwingen, met zijn dierenvriendjes buiten het tuinhek. Dan verschijnt een grote, hongerige wolf die achter ze aankomt...”
 
Hoe het verder afloopt? Dat horen jullie tijdens de voorstelling die door Herman Claessen is vertaald in het Beegdense dialect en door hemzelf zal worden voorgedragen. Speciale beamerbeelden versterken het verhaal.
Lees verder

Teken de petitie voor behoud basisschool

Sint Martinusschool

Beste inwoners van Beegden.

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat de Martinusschool in zwaar weer zit omdat het leerlingaantal onder het wettelijk benodigde getal is gezakt dat nodig is om een school in Beegden open te houden. Omdat er ook veel indianenverhalen rond gaan vinden we het zinvol u van de feitelijke stand van zaken te informeren en u op te roepen ons te helpen de school in Beegden open te houden.
 
​Teken de petitie

Als volgt: Een school in de gemeente Maasgouw heeft 97 leerlingen nodig om voor bekostiging van het Rijk in aanmerking te komen. Haalt een school drie jaar achter elkaar dit getal niet dan zal de bekostiging stoppen en is het financieel open houden van een school niet meer haalbaar. Elk jaar wordt op 1 oktober een leerlingtelling gehouden. Op 1 oktober 2015 zijn we voor het eerst onder de 97 leerlingen gezakt. Indien we dit weer doen op 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017 zal de school op 1 augustus 2018 zijn deuren moeten sluiten. De kans dat dit gebeurt is aanwezig. Ook is er contact met de gemeente om allerlei wettelijke middelen na te kijken om de school open te houden.

Er zit namelijk een groot stuk onrecht in het getal 97 leerlingen.

1.            In de aanpalende gemeente Leudal is ditzelfde getal 60 leerlingen. Dus als de school twee kilometer verder had gelegen zou het getal absoluut haalbaar zijn. Deze ongelijkheid heeft te maken met aantal inwoners en aantal vierkante kilometers.
2.            Maasgouw kent een ‘verstedelijkt’  deel (Maasbracht en omgeving) en een landelijk deel waaronder Beegden valt. Als je de gemeente zou splitsen in deze delen zou de opheffingsnorm in het landelijk deel zakken naar 73.  Dit is nagezocht maar dan zouden alle schoolbesturen in het hele gebied het met elkaar eens moeten zijn en dat is een moeilijk haalbare zaak. Dit omdat in het stedelijk deel de norm dan omhoog gaat.
3.            De opheffingsnorm wordt elke 5 jaar herzien. Voor het laatst in 2013. Het getal was voor 2013 104 leerlingen en is toen bijgesteld naar 97. In 2018 wordt het getal weer bijgesteld en zoals het er nu voor staat zakt dit getal voor geheel Maasgouw naar 73. Dit wordt echter pas op 1 augustus 2018 effectief,  voor de school net te laat. Er is inmiddels een taskforce opgericht die allerlei acties uitvoert om de school open te houden.

Behalve het schrijven van brieven, contacten met de politiek is het van belang om zoveel mogelijk leerlingen op school te behouden en/of te krijgen. Beegden moet gewoon een school houden. Getalsmatig gezien wonen er genoeg kinderen in Beegden om een school van deze omvang te hebben. Edoch melden nog altijd ouders hun kinderen op andere scholen aan. De reden hiervan is niet altijd duidelijk. Dat de school behouden dient te blijven vinden veel ondernemers en verenigingen ook.  

U kunt ons echter ook helpen.

1.            Door dit verhaal juist te vertellen, alleen waarheden zijn in dit geval leidend
2.            Indien u ideeën of initiatieven heeft dit graag te vertellen via ons emailadres (r.vanmierlo@martinusschool.nl) of daadwerkelijk langs te komen
3.            Deze online petitie op te tekenen zodat we bij vervolgacties kunnen laten zien dat de kern Beegden achter zijn basisschool staat. We rekenen op uw medewerking en zien graag alle handtekeningen en acties met vreugde tegemoet. Namens de taskforce behoud school Beegden

Ron van Mierlo, schoolleider
Lees verder

Bericht 65 t/m 68 van de 97« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20  ... 25 »