Stichting VerenigingsOverleg Beegden-Heel (VOB)

Het Verenigingen Overleg Beegden ging in januari 2013 van start met een inventarisatie van gezamenlijk aan te pakken punten. Zoals: het opzetten van een gezamenlijke website, daarin een agendaoverzicht van ieders activiteiten, met een blackboard voor vragen én met een doorklik naar de eigen verenigingssite; overleg met de Sint Martinusschool over afstemming van het royale aanbod van verenigingsactiviteiten; de opzet van gezamenlijke instructiebijeenkomsten voor en uitwisseling van verkeersbrigadiers; de organisatie van een vijfjaarlijkse promotiedag van het Beegder verenigingsleven (in september 2013); het behoud en beheer van de kiosk in het centrale park (Wg.Heemkunde heeft de kiosk geadopteerd); uitwisseling van verenigingsmaterialen en het  verwerven van een dorpsloods voor gezamenlijke opslag van attributen, tevens geschikt als werkruimte.

Een kerngroep van een vijftal personen ging voortvarend aan de slag, twee keer per jaar werd een plenaire vergadering gehouden ; het gros van de zaken is inmiddels gerealiseerd.

 

De laatste klus was het verwerven van de oud-gemeenteloods met buitenterrein als opslag- en werkruimte. Daarvoor werd in april 2015 een stichting opgericht. Deze heeft kortgezegd ten doel: het behartigen van de belangen van de verenigingen en het beheren van de loods aan de Martinusstraat 20A. Loodsen en terrein worden gebruikt voor opslag van verenigingsgoederen én flinke werkruimten. Voorts worden allerlei goederen voor vere.activiteiten beheerd en uitgeleend.

Overleg met enkele verenigingen uit Heel heeft geleid tot verdere samenwerking en tot uitbreiding van het bestuur. Daarin zijn nu vertegenwoordigd: 8Van Beegden, Lindertmolen, CV de Jokers, KVW Beegden, Sebastianusgilde, Zonnebloem, Martinusparochie, CV Gangmaekers en Koldriek Heel.

Voorts maken gebruik van de loods: Jeugdw.Drammertjes, Martinusschool, KVW Heel en Crescendo. Materialen worden verder te leen aangeboden door: HEBES en TCBeegden.

Met de gemeente zijn de nodige afspraken gemaakt. VOB is enige huurder van de loods vanaf 2016. VOB krijgt een financiële bijdrage voor achterstallig onderhoud en herinrichting, met de verenigingen worden tal van werkzaamheden gepland en VosCompany (Roermond) levert leerlingen-in-opleiding voor een apart leer-werkproject.

Momenteel - winter 2016/2017 - wordt de complete electriciteit vernieuwd, na een nieuw toilet komt de (verwarmde) verblijfsruimte met keukentje aan de beurt en buiten zijn enkele zeecontainers en een groot paviljoen geplaatst voor extra opslag van verenigingen. 'n Drietal personen beheert het geheel.

  

Op de site www.trefpuntBeegden.nl staan inmiddels ruim 40 verenigingen vermeld met hun hoofdgegevens, bij 20 is er de doorklik naar de eigen site, en 15 tot 20 verenigingen zetten er via een inlogcode hun activiteiten op. Ook van het blackboard wordt flink gebruik gemaakt. De inlogcode kan aangevraagd worden via de secretaris: VOBeegden@gmail.com. Een kleine vergoeding moet jaarlijks betaald worden.

 

Er hebben eerder twee instructies voor verkeersbrigadiers plaats gevonden en inmiddels zijn afspraken gemaakt over een verkeers-regelaar-poule: centrale inschrijving en uitwisseling van verkeersbrigadiers in Beegden. Zowel organisator als verkeersregelaar dienen zich te melden bij  www.verkeersregelaarsexamen.nl > evenement aanmaken. Maar de eerste stap is feitelijk: vooraf vergunning aanvragen bij www.gemeentemaasgouw.nl > digitale balie > vergunningen (Politie adviseert). Verkeersregelaars zijn daarmede verzekerd en wettelijk beschermd (bij dragen van pasje).