KVW: financiele rondgang en opgave KVW-week

Datum:Maandag 13 Mei 2019
Locatie:Beegden
Georganiseerd door:Stg. Kindervakantiewerk Beegden
Deze week t/m 18 mei zullen de bestuursleden van “Stichting Kindervakantiewerk Beegden” bij u aanbellen tijdens de jaarlijkse financiële rondgang voor een vrijwillige bijdrage. Het KVW organiseert jaarlijks activiteiten voor peuters, kleuters en de kinderen t/m groep 8 uit Beegden en wordt helemaal belangeloos door vrijwilligers gerund. Kindervakantiewerk heeft bestaansrecht dankzij uw giften, de ouderbijdrage, de Gemeente Maasgouw en de plaatselijke middenstand.
 
U kunt tijdens de rondgang tevens uw kind(eren) opgeven voor de KVW-week die wordt gehouden van 12 augustus t/m 16 augustus 2019: de laatste vakantieweek van de basisschool.
 
Met uw steun zullen we ook deze 54e KVW-week in Beegden weer succesvol kunnen organiseren! Kijk voor meer informatie op onze facebookpagina of site www.kvwbeegden.nl

Bekijk meer activiteiten van Stg. Kindervakantiewerk Beegden