Dorpsschieten Beegden

Datum:Zaterdag 20 Juli 2019
Tijd:14.00 uur
Locatie:Gildehuis Oosderweg
Georganiseerd door:Sint Sebastianusgilde
DORPSSCHIETEN 2019 IN BEEGDEN
 
Beste mensen van Beegden,
 
Op ZATERDAG 20 juli organiseert schutterij St. Sebastianusgilde weer het jaarlijk­se dorps­schieten. Dit drietalschieten voor iedereen vindt plaats op het schietterrein aan de Oosderweg in Beegden.
 
Hiervoor nodigen wij vriendelijk uit families, vrienden, verenigingen, bedrijven enz. met een of meerdere teams (drie­tallen) deel te nemen.
 
Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur kunnen inschrijfkaar­ten gekocht worden en, na invulling, in te leveren bij het secretariaat ter plaatse.
In volgorde van inlevering worden de teams verzocht te schie­ten. Elke schutter mag driemaal schieten. Heeft een drietal alle negen blokjes afgeschoten, dan ontstaat het recht op gratis deelname aan het kavelen (vanaf ±17.30 uur).
Voor de beste teams worden geldprijzen beschikbaar gesteld. Aan de 1e prijs is een fraaie wisselbeker verbonden.
 
Het schieten zal plaatsvinden onder deskundige begeleiding met instructie.
De prijs van een inschrijfkaart bedraagt € 6, - (per drie­tal). Een drietal bestaat dus uit drie personen, waarvan maximaal 1 persoon lid mag zijn van een schutterij. Deelname in meerdere teams, van al dan niet wisselende samenstelling, is toegestaan, echter aan de kaveling mag slechts eenmaal in dezelfde samenstelling worden deelgenomen.
Jeugdschieten
Ook voor de jeugd is het mogelijk om deel te nemen aan het drietalschieten. Ben je tussen 10 en 16 jaar, neem dan je vrienden of vriendinnen mee en schrijf je in als een drietal om deel te nemen aan het jeugdschieten met een windbuks. Voor de jeugd is het schieten geheel gratis. Voor de beste teams zijn er herinneringsmedailles te winnen.
 
Elk jaar is het kavelen weer een race tegen de klok om voor het donker met het schieten klaar te zijn.
Daarom een verzoek: “Wie in de gelegenheid is, kom op tijd dan kunnen we ook op tijd beginnen met schieten”.

Bekijk meer activiteiten van Sint Sebastianusgilde